logo    Křesílko.cz   molitanová křesílka a pohovky  Křesílka a pohovky pro děti  

Formulář-odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Markéta Trunečková, Uzbecká 567/24, 625 00 Brno

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

- Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………………………………………….

- Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Číslo faktury: …………….…………………………………………………………………...

- Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

- Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

- Podpis kupujícího:

……………………………………………..

- Datum :

………………………………………………